0933 449 849
foodforbeautyvn@gmail.com

Tam Thất Bắc tươi

Tam thất bắc

Vui lòng gọi
+

Tam Thất Bắc 10-12 củ/kg ( theo thời giá )

Tam Thất Bắc 15-17 củ/kg ( theo thời giá )

Liên heej: 0933.449.849 để biết thêm chi tiết.