0933 449 849
foodforbeautyvn@gmail.com

Nụ tam thất

Nụ

Vui lòng gọi
+

Nụ tam thất khô loại 1: 1.200.000 vnđ/kg

Nụ tam thất khô loại 2: 1.000.000 vnđ/kg

Nụ tam thất tươi ( theo thời giá )